דרושים

3/2017

מספר מכרז

21/05/2017

מועד אחרון להגשה

עובדת גביה  enlightened מכרז כ"א – 2017/3 – עובדת גביה
בקשה למשרה פנויה  enlightened שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה

 

 

2/2017  מספר מכרז 
30/04/2017   מועד אחרון להגשה
מכרז מהנדה לרשות קובץ
שאלון אישי למועמד שאלון אישי למועמד - 
מהנדס הרשות המקומית תיאור התפקיד