יצירת קשר

גזברות וגביה

טלפון משרד – 08-6868410

פקס משרד – 08-6512206

גזבר יוסף אבו ג'עפר - cfo.hura@gmail.com 
 מזכירת גזבר אליס פרץ  gizbar.hura@gmail.com 
 הנהלת חשבונות טטיאנה פושקרסקי tpushkarsky@gmail.com 
 מנהל חשבונות חליל אלעסיבי  asibik@walla.com