יצירת קשר

ביקורת הרשות:

מבקר המועצה
מנהל: סעיד אלנברי

טלפון: 08-6868421 פקס: 08-6519433

מייל:
nabary@gmail.com