יצירת קשר

מנהל המוקד סאלם אלעאסם
na6656000@gmail.com

מפקח חוקי עזר משה מן
mosheman034@gmail.com

Department