פרויקטים שונים

מ.פרויקטים

שם פרויקט

תיאור וסטאטוס

 

1

פיתוח פארק חורה

בשלבי הכנת חומר למכרז

2

פיתוח גינון ציבורי בשדרות ראשיות וכיכרות

שלב תכנון למכרז

3

תיקוני ליקויים

מטופל כרגע בין הקבלן לבין המוקד, כאשר האמונים על הביצוע הם המפקח (כפיר) מול משה מן הפקח

4

חשמל ותאורה

הוצא מכרז מסגרת, יש קבלן שאפשר לקרוא לו 24/7. המוקד מנהל את זה

5

בזק

מגוון פרויקטים: רישות שכונות, העברת קווים חדשים במרכז האזרחי, מפרט דרישות לעיר חכמה – המוקד מנהל את הקשר השוטף מול בזק אבל יש הרבה דרישות לסיוע מהנדסה

6

מצלמות

הוצא מכרז, בטיפול של טלאל

7

שוק

באחריות איימן

8

הקמת מבנים לשכירות באזור התעשייה

מגרשים 4 ו-5. בטיפול הנדסה עדיין, לקבל אישור סופי של התמ"ת על המגרשים ואח"כ אפשר להתחיל תכנון וביצוע

9

מסחר צמוד דרך

באחריות פאריד. אפשר לנסות להכניס את רחל לעניין

10

אזור תעשייה חדש

רחל מקדמת את התב"ע. צביקה מעוניין עוד להביא לועדה לפני עזיבתו

11

אתר פסולת להטמנה

בתכנון לקראת ביצוע, יש פרויקטור

12

החלפה לתאורת לדים

יועבר למשק"ל

13

פחים טמוני קרקע

האשכול מטפל, אנחנו נדרשים להשגת ההיתרים. הוגשו לגזבר הצעות מחיר לאדריכל לטיפול בנושא ההיתרים אך לא אושרו

14

מכלאות צאן שלב א'

בביצוע לקראת סיום

15

מכלאות צאן שלב ב'

לקראת מכרז

16

בית עלמין

יש מתכננת שעובדת על התכנון (200,000 ש"ח). תכנון להיתר. אמור להיות ליתר אתר הפסולת, ליד מכלאות הצאן

17

צומת שוקת

בשלבי הכנת חומר למכרז. מקודם ע"י מוא"ז בני שמעון. יש פגישה של שעתיים אחד לחודש לעדכונים וכו'. בהמשך בוודאי הישיבות יצטופפו והתהליך יתקדם מהר יותר

18

פינוי פסולת בניין

יש תקציב של 75,000 ש"ח, לטיפול מוחמד מנהל תברואה

19

תכנון מים מושבים

היו סקרים, תכנון, ישיבות עם מקורות – מאז נעזב

20

חזיתות מסחריות אלסלאם שכונה 9

נכתבו בקשות להצעות מחיר לאישור מהנדס. יש לקבל הצעות מיועץ כבישים, אדריכלים לתכנון ומודדים

21

חיבור כביש מערבי למחלף שוקת

התקבלה הצעת מחיר לתכנון תבע. בטיפול צוות תכנון לקראת הגשה למקומית

22

כביש גישה למכלאות

נכתבו בקשות להצעות מחיר לאישור מהנדס. יש לקבל הצעות מיועץ כבישים, אדריכלים לתכנון ומודדים

23

מסגד שכונה 3

התקבלה הצעת מחיר לתכנון תבע. בטיפול צוות תכנון

24

מסחר צמוד דרך

בדיקת הרשאות תקציביות אצל תמר. יש צורך בהנעת התהליך מחדש

25

שכונה 14

בטיפול חברת אביב. לקראת הגשה למקומית ומחוזית

26

אזור תעשייה חדש

בטיפול המועצה. בשלבי בחירת חלופות

27

מגרשים- כביש אלאסראא

בטיפול המועצה ורשות הבדואים. בטיפול צוות התכנון

28

הגדלת אחוזי בניה בישוב

בטיפול חברת אביב. צריך לעבור להפקדה

29

תוספת 3 מגרשים אזור תעשייה קיים

בטיפול המועצה, יש להכין תכנית לקראת הגשה במקומית

30

שינוי מיקום מעבר ציבורי מג' 530 שכו 1

בטיפול המועצה וצוות התכנון

31

מכלאות מחוץ ליישוב

בטיפול המועצה, לקראת הזמנת עבודה

32

מסחר צמוד דרך

בטיפול המועצה, בשלב בדיקת מצב התקציב

33

מתקן תפיסה

בטיפול המועצה, כרגע בהשלמת דוח סביבתי ולקראת הגשה מחדש

34

תוספת מגרשים שכונה 8

לפי בקשת רשות הבדואים, מעוכב לבקשת ראש המועצה

35

תבע להחלפת שטח ירוק ומגורים מג 125

בטיפול המועצה, לקראת הגשה

36

תכנית מתאר לחורה

בטיפול חברת אביב, בשלבי הזמנת עבודה

37

גני ילדים שכונה 10 במגרש 702

בטיפול המועצה והיזם, מקודם במחוזית

38

בית ספר מקצועי תמת

בליווי ומעקב המועצה, נמצא במחוזית

39

תבע ביטול חזית מסחרית מגרש 915 בית תרבות

בטיפול המועצה, יש צורך במדידה

40

חיבור לשכונה 13 והחלפות שבצים ושצפים

בטיפול חברת אביב והמועצה, אין תקציב להזמנה

41

הרחבת אתר פסולת קיים

בטיפול המועצה, שלב גיוס התקציבים

42

תסריט חלוקה בית ספר רבין ומגרש כדורגל

בטיפול המועצה, ממתין למדידה

43

תסריט חלוקה בית ספר יסודי 9

בטיפול מועצה ואלקא

44

תסריט חלוקה פיס גיל הזהב

בטיפול מועצה ואלקא

45

תסריט חלוקה שטח ירוק 125,126 שכונה 5

בטיפול המועצה והיזם, יש צורך במדידה

46

תוספת מגרשים באיזור תעשייה ישן

בטיפול המועצה, יש צורך במדידה

47

תבע שכונה צפונית לשכונות 10 ו-12

בטיפול חברת אביב. האדריכל הוא אלי עמיחי

48

תבע למסגד שכונה 8

בטיפול המועצה, נעצר בשל חוסר תקציב להזמנה