יצירת קשר

מנהל מחלקת חינוך יוסף אלעטאונה  

086868428

  horah1@walla.co.il 

_________________________________
מזכירת מחלקת חינוך פירדאוס אבו ריאש

086868430

 jody8@walla.co.il

_________________________________
חשב חינוך עאדל נסאר

 hshav.adil@gmail.com

________________________________
אחראי ניקון + רכש חינוך חאמד טלאלקה

hmd1956@walla.com

________________________________