יצירת קשר

לפרטים נוספים וליצירת קשר:
דני גדייב – מנהל NETGEV חורה
050-773-7871 
Dani@NetGev.co.il
 אלסלאם 6, חורה 
 

Department