חברי ועדת היגוי

שם תפקיד
מוחמד אלנבארי ראש המועצה
קאיד אבו אלקעין סגן ראש המועצה
נסאסרה עימאד מפקח הספורט
חאמד אלקיעאן מנהל מחלקת ספורט
צביקה גרינברג מהנדס המועצה
יוסף אלעטאונה מנהל מחלקת חינוך
מוחמד אלדדה סגן מנהל בי"ס אלמג'ד
עטיה אלנבארי סגן מנהל בי"ס אלנדלוס
אמאל אבוסעד רכזת התכנית "עיר פעילה ובריאה"
לואיס בר-ניר נציג אורבניקס
דוידה הורוביץ אדרי נציגת אורבניקס