קידום העסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2018

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2018


 

 1. שם הארגון: החברה הכלכלית לפיתוח חורה בע"מ

 2. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בשנת 2017 : בינונית 

 3. מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  10 

 4. מס' משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד:   2

 5. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:   
  שם מלא: טלי ירדני כתובת מייל: kal2013.hura@gmail.com  טלפון: 0523449409


תכנית שנתית מפורטת לשנה העוקבת 2018  (תפורסם בכל שנה עד 31.10)

תחום יעד
משרות לאיוש על ידי עובדים עם מוגבלות משמעותית מספר המשרות לאיוש: 2
משרות ייעודיות

 מספר משרות ייעודיות (ככל ויתפנה תקן): 2

 

     פירוט סוג המשרות: 

      עובד כללי

         עזרה בחלוקת מכתבים בדואר

 

פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון:

 • הנגשת המידע לכל עובדי החברה.

 • הדרכת מנהלים.

 • נערכה ישיבה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות. בישיבה נקבע, בין היתר, כי   הממונה בחברה תפנה למרכז התמיכה (מתל"מ) לצורך תיאום הדרכת העובדים בנושא זה.

 • נערך דיון ונעשתה חשיבה בנוגע לייעוד משרות ותפקידים לעובדים בעלי מוגבלות. 


 

8. גופי סיוע 

 1. מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד בעבודה:

הדרכה ולווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה.

טלפון: 1700-50-76-76 / אתר אינטרנט: www.mtlm.org.il

 

 1. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד. 

טלפון: 02-5088001 / אתר אינטרנט: pniotnez@justice.gov.il

 

 1. האתר להלן כולל רשימת גורמים העוסקים בשילוב של אנשים עם מוגבלות:

https://www.gov.il/he/Departments/General/job_placement_entities_list