יצירת קשר

מנהל החכ"ל פאריד אלעטאונה
kal2013.hura@gmail.com

מנהל פיתוח כלכלי איימן אזברגה
izbargha@gmail.com