מחלקת אחזקה

טאלב אלנעמי, מנהל

המחלקה האמונה על אחזקת מבני המועצה ומוסדות הציבור (למעט מוסדות החינוך והדת), כגון מבנה המועצה, מבנה המחלקה לשירותים חברתיים, מרכז הצעירים, ספריה, טיפת חלב וכו'. המחלקה היא הגורם המטפל בפניות מוקד הקשורות באחזקת היישוב, יחד עם מחלקת הנדסה, בחלוקה לפי סדר גודל הפניה. בנוסף, אחראית המחלקה על השילוט ביישוב.

מלבד המנהל, מונה המחלקה עובד אחזקה אחד.