החברה הכלכלית

החברה הכלכלית

עו"ד פריד אלעטאונה, מנכ"ל

החברה הכלכלית (החכ"ל) הוקמה בפברואר 2013, במימון משרד רוה"מ ובשותפות עם הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי. המניע להקמה היה התפתחותה המואצת של המועצה ולפיכך הצורך לטפל בפרויקטים שונים דרך פלטפורמה גמישה יותר.

יעדי החברה הכלכלית:

 • ניהול פרויקטים מניבי הכנסה
 • פיתוח מנופים כלכליים ביישוב
 • פיתוח שכונות ואזורים תעשייתיים ביישוב וניהולם
 • מתן שירותים בתשלום לגורמים חיצוניים

הצלחות החברה הכלכלית לשנת 2015-16:

 • ניהול מוקד 106 יישוב וניהול מוקד מענה טלפוני ללקוחות מחוץ לחורה
 • ניקיון מוסדות מועצת חורה ובתי-הספר
 • ניהול מתקן תפיסה שופכי נחל חברון
 • פיתוח תכנית עסקית חוות נאקות
 • שמירה ואבטחה לקבלנים
 • הפעלת 4 בתי-ספר תיכוניים החל מ01.09.2015
 • הפעלת קייטנת "קיץ אחר" עבור 6 בתי-ספר יסודיים
 • הפעלת סניף דואר בחורה, הנותן שירות לכ-15,000 תושבים
 • רכישת משאית טיאוט כבישים והחלפת הקבלן הקודם

 

יעדים מניבים עיקריים לשנת 2017:

 • הקמת בריכת שחייה לימודית
 • הקמת אתר הטמנה

 

כח אדם בחברה:

 • מוקד: מנהל מוקד + 5 מוקדנים
 • ניקיון: 14 עובדות ניקיון בדואיות המועסקות באופן ישיר ע"י החכ"ל
 • תברואה וגינון: 2 עובדי גינון + 3 עובדי תברואה
 • הוראה: 160 מורים ועובדי מנהלה
 • דואר: 2 פקידות