מרכז צעירים

סלאח אלשנארנה, מנהל

מרכז הצעירים בחורה מתחיל את פעילותו בימים אלו, כאשר ייעודו לספק מענה לצעירים (גילאי 18-35) בתחומי השכלה, תעסוקה ומעורבות חברתית. שירות הניתן שם יכול לבוא לידי ביטוי בהכוונה ללימודים (מוסד לימודי ומקצוע), גישה להכשרות מקצועיות, קורסים מקצועיים מוזלים, חיפוש עבודה, התנדבות וחיי חברה.

מבנה מרכז הצעירים ממוקם מול מבנה המחלקה לשירותים חברתיים, במרכז האזרחי ביישוב (רחוב אלחרם), ובמקום פעילים כיום סניף החברה להגנת הטבע של המגזר וכן סניף מרכז ריאן לקידום תעסוקה.