מחלקת חינוך

מידע על המחלקה

 

מחלקת חינוך

Image removed.

יוסף אלעטאונה, מנהל

מחלקת החינוך ביישוב היא המתווה את מדיניות החינוך ביישוב, ולפיכך ניהול המערך מתבצע על-פי אותה מדיניות, בהלימה עם הנחיות משרד החינוך.

המחלקה אמונה על ניהול מערך הרישום לגני הילדים ובתי הספר (היסודיים והעל-יסודיים), קידום ועידוד יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך, ליווי ובקרה על מוסדות החינוך, טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה במוסדות החינוך וכן קיום קשר מקצועי עם משרד החינוך והגורמים המפקחים.

מלבד המנהל, כוללת מחלקת החינוך ביישוב את השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח), רכזת הגנים, המחלקה לקידום נוער, יחידת נוער, תכנית 'עיר ללא אלימות', קב"ס (קצין ביקור סדיר) ורכש, וכן עובדת בשיתופי פעולה עם המתנ"ס ועם מרכז הצעירים.