מבקר המועצה

סעיד אלנבארי, מבקר

מבקר המועצה אמון על ההבטחה כי כל עובדיה ונבחריה של הרשות המקומית יפעלו בתיאום מלא עם הוראות חוקי המדינה, תקנות השירות הציבורי, השפט המוניציפאלי, הצווים והנהלים המאושרים התקפים ברשות המקומית וכן כללי המנהל התקין.

 

במסגרת תפקידו המבקר אחראי על קביעת תכנית עבודה לביקורת שנתית לפי נושאים נבחרים (אם על-פי שקיול דעתו המקצועי, על-פי בקשה של ראש הרות או על-פי פניה של ועדת הביקורת), כמו כן הוא אמון על בקרה על מוסדות או מפעלים שהרשות משתתפת ביותר מ-50% מהתקציב שלהם, וכן על מעקב אחר ליקויים שהתגלו ופורסמו בדו"חות הביקורת.