מכרז פינוי ריכוזי פסולת

מספר מכרז
5/2018
מועד אחרון לשאלות
تاريخ انتهاء التقديم
المرفقات