מכרז פומבי לביצוע עבודות שיקום כבישים ושיקום אזור תעשייה חורה