מכרז להפעלה ואחזקה של מתקן תפיסה והטיה לשפכי נחל חברון