חוקי עזר

מועצה מקומית - חורה
שם החוק נושא תאריך עדכון 
תברואה וסילוק מפגעים תברואה וסילוק מפגעים 09/01/2003
אגרת תעודת אישור אגרת תעודת אישור 13/01/2003
רוכלים רוכלים 14/01/2003
פיקוח על מכירת בשר ומוצריו
שחיטת עופות ובתי מטבחיים
14/01/2003
בעלי חיים

בעלי חיים

09/02/2003
אספקת מים אספקת מים 18/02/2003
תיעול וניקוז תיעול וניקוז 15/12/2013
שטחים ציבוריים פתוחים שימור טבע ושטחים ציבוריים
15/12/2013
סלילת רחובות סלילת רחובות 15/12/2013