מידע על המחלקה

מחלקת גינון

עיסאם אלנבארי, מנהל

מחלקת גינון אחראית לטיפול וטיפוח שוטף בתשתיות הגינון הקיימות (השקיה, גיזום, עישוב, החלפת שתילים, עידור) ולבקרה על עבודות גינון חדשות המבוצעות ע"י קבלנים, בשיתוף עם מחלקת הנדסה. מלבד המנהל מונה המחלקה שלושה עובדי גינון.