רישוי עסקים

תנאים ודרישות בעניין רישוי עסקים

 

לפי חוק רישוי עסקים , כל עסק נפתח חייב הסדר במחלקת רישוי עסקים .

ולכן יש תנאים לכל עסק ועסק בכדי שבעל העסק יהנה ברישון העסק ולפי החוק עליו להמציא למחלקה במועצה את הדברים הבאים :


1. היתר בנייה 
2. תצהיר מעו"ד מחייב בעל העסק 
3. אישור משטרה או משרד הבריאות או משרד איכות הסביבה או כל גורם אחר

4. תוכנית לעסק או סקיצה לפי הצורך

בקבלת המסמכים שמגיעים למחלקת רישוי עסקים מתחיל התהליך לקבל רישיון עסק או היתר זמני .

 

הנפקת רישיון עסק לבעל עסק אשר יש לו כל האישורים הרלוונטיים מגורמי החוץ הנדרשים תוך פרק זמן של 21 ימי עסקים.

Attachments
טופס רישוי עסקים.pdf108.36 كيلوبايت