הסבר על NETGEV

NETGEV – חיבור יוצר חדשנות

NETGEV הינה רשת חללי עבודה משותפים ברשויות השותפות באשכול נגב מזרחי. אנו שואפים להוביל תחומי תעסוקה חדשניים ולהיות מרכז ארצי לשירותים מקוונים. בנוסף, דרך החיבור לשותפים האסטרטגיים אנו נחבר בין ה-NETGEV לקהילה ונחזק את התחושה והביטחון להעצמה באמצעות המקום ועל ידי פעילות שתתקיים לטובת כלל העסקים באזור.

 

הצורך

הנושא הכאוב באזור הנגב המזרחי הוא המחסור בגיוון תעסוקתי בכלל, בדגש על תעסוקה איכותית, שתקטין משמעותית את מעבר הצעירים המוכשרים של האזור למרכז הארץ בפרט. קושי זה נובע בעיקרו משילוב של שני גורמים: קוטן דמוגרפי יחסי של כל רשות והמרחקים הגדולים בין רשות לרשות באזור ומרחקן ממרכז הארץ.

 

המענה

אנו מאמינים שעל ידי יצירת שינוי תודעתי באוכלוסייה על צורות ההעסקה שונות ומגוונות, עידוד יזמים לפתיחת עסקים במודלים עסקיים מקוונים ושיתוף פעולה תלת מגזרי עם רשויות המדינה, חברות עסקיות והמגזר השלישי נוכל ליצור גיוון של ענפי התעסוקה. כפועל יוצא מכך, הנגב והנגב המזרחי בפרט יהיו חוד החנית של תחומי תעסוקה חדשניים.

 

הזדמנות היסטורית

 

פיתוח ענפי התעסוקה תוך קידום האוכלוסייה והרקעים המגוונים יאפשרו לנו ולשותפינו להיות חלק מעיצוב ופיתוח ענפי תעסוקה חדשים וחדשניים בנגב כולו. אנו שואפים להוות גוף מפתח לקידום תחומים נוספים כגון: חינוך, רפואה, תחבורה ציבורית ועוד דרך טכנולוגיה חדשנית והכשרות. על ידי כך, אנו ניצור ערבות הדדית בין החברות השונות הקיימות בנגב המזרחי.

 

מיזמים ייחודיים

  1. בניית מודל ההעסקה מרחוק עבור בוגרי ההכשרות של NETGEV
  2. תמיכה בעסקים קטנים וסיוע בהפיכתם לדיגיטליים (במודל הכשרה דמוי אקסלרטור)
  3. יצירת תכניות יזמות אקסלרטורים ליזמים בתחום ה -IOT
  4. חיבור בין ה - NETGEV לקהילה דרך ימי עיון והכשרה בעולם ההייטק המתפתח

ייחודיות ה- NETGEV

קידום תעסוקה לכלל האוכלוסייה: החברה הבדואית, אוכלוסייה חרדית, עולים ותיקים וחדשים וכלל הציבור. פריסה גיאוגרפית רחבה: שטח הנגב המזרחי מהווה כ-37% משטח המדינה כולו. פריפריה חברתית – גיאוגרפית: 95% מהפעילות מתקיימת עם אוכלוסיות מוחלשות. יצירת אקוסיסטם רחב: דרך שיתופי פעולה עם תעשיית ההייטק, עמותת מהמגזר השלישי ומעסיקים מתחומי השירותים המקוונים.

Department