ספורט תחרותי

הענף

האירוע

קהל יעד

משתתפים

מסמיקום פעילות'משתתפים

מימון הפעילות

כדורגל

עמותת מכבי

עירוניילדים ב'

ילדים עד

גיל 1

28 שחקנים

אולם הספורט + מגרש הכדורגל

שגב שלום

תכנית החומש

ומועצה מקומית

הוקי רולר

(Floor Ball)

מועדון הוקי

ג'-ה'

20

אולם הספורטבמרכז היישוב

מנהל הספורט

ומועצהמקומית

קריקט

מועדון קריקט

עד גיל 16

25 ילדים

מגרש משולב במרכז היישוב

מנהל הספורט

ומועצהמקומית

כדורגל

עמותת מכבי עירוני

– בוגרים – ליגהג'

 

בוגרים

 

24 שחקנים

מגרש כדורגלשגב שלום

מועצה מקומית

אתלטיקה

קלה

מועדון בית ספרי

אל-נור

תלמידות

ז'-ח'

18

 

בי"ס אל-נור

התאחדותהספורט

לבתי הספר ומועצה

מקומית

כדורעף

מועדון בית ספרי

אל-נור

תלמידות

ז'-ח'

18

מגרש משולבבי"ס אל-נור

התאחדותהספורט

לבתי הספר ומועצה

מקומית

טניס שולחן

מועדון בית ספרי

אלסלאם

תלמידים

ז'-ח'

12

בי"ס אלסלאם

התאחדותהספורט

לבתי הספר ומועצה

מקומית

טניס שולחן

מועדון בית ספרי

אלסלאם

תלמידות

ז'-ח'

12

בי"ס אלסלאם

התאחדותהספורט

לבתי הספר ומועצה

מקומית