פרחי הספורט

ענף

גיל

בנים/בנות

סה"כ ילדים

ג'ודו

ה'-ו'

קבבנים- 30ילדים

קבבנות- 15ילדות

45 ילדים

כדורסל

ה'-ו'

קבבנים- 15ילדים

 

קבבנות- 15ילדות

30 ילדים

כדורעף

ה'-ו'

קבבנים- 15ילדים

15 ילדים

כדורגל

ד'-ו'

3 קב' בנים- 15 ילדים

בכל

קבוצה

קבבנות- 15ילדות

60 ילדים

 

 

 

 

סה"כ

 

 

150 ילדים