צוות עובדים

שם פסיכולוג

מייל

ריכוז

ריאד אבו עאבד

Riada21@hotmail.com

מנהל שפ''ח

 

הורסיו ליקח

hleicaj@gmail.com

רכז הדרכות

אשרף אלסאנע

ashrafalsana@gmail.com

רכז חירום

עלא אלטלאלקה

Alaa307@gmail.com

רכז מעגן

עאטף

Samaniya.atef@gmail.com

 

אחמד אלעמור

Ahmadalamour11@gmail.com

נציג בוועדות רווחה

סונדוס דלאשה

Assi.ad@hotmail.co.il

רכזת חטיבת ביניים

הדאיה אבו שחיטה אלהוזייל

hedayaabu@gmail.com

רכזת הגיל הרך

רביע אלעטאונה

Atawna147@outlook.com